Takläggning Österleden

Ny råspont, underlagspapp RC Classic Yep 2200 kk, läkt, Benders Candor 2-kupigt betongpannor. Nya hängrännor, stuprör, ventilationshuvar, vinkelrännor, vindskivor trä-plåt har tillverkad och monterad. Bärläkt takstege samt glidskydd har monterad.

Projekttyp: Takläggning (tegel, betong) Område: Huddinge Datum: