Takläggning Åsgårdsvägen

Åsgårdsvägen

Nya skorstenskrans och samt stos, skorstenshuv tillverkas och monteras

Projekttyp: Skorstensskydd Område: Sollentuna Datum: