Takläggning Grävlingsvägen

Nya skorstenskrans och stos har tillverkas och monteras

Projekttyp: Skorstensskydd Område: Bromma Datum: