Takläggning Flystaslingan

Ny underlagspapp RC Classic Yep 2200 kk, läkt, Benders Palema 2-kupigt ytbehandlad betongpannor. Nya hängrännor, stuprör, avloppsrör stos, vinkelrännor, vindskivor trä-plåt har tillverkad och monterad. Bärläkt takstege samt glidskydd har monterad.

Projekttyp: Takläggning (tegel, betong) Område: Spånga Datum: