Takläggning Fornborgsvägen

image

Ny underlagspapp RC Classic YEP 2200 kk, läkt, Monier Vittinge 2-kupigt lertegel T-11 har monterad. Nya hängrännor, stuprör och vindskivor trä-plåt har tillverkad och monterad. Bärläkt takstege samt gångbrygga har monterad. Äldre plåt har målad.

Projekttyp: Takläggning (tegel, betong) Område: Sigtuna Datum: