Takläggning Gabrielstorp

Takläggning Nynäshamn

Ny underlagspapp RC Classic YEP 2200 kk, läkt, Monier Vittinge 2-kupigt lertegel T-11 har monterad. Äldre plåt har målad.

Projekttyp: Område: Nynäshamn Datum: