Takläggning Håtuna kyrkväg

Ny underlagspapp RC Classic Yep 2200 kk, läkt. Nya hängrännor, stuprör, avloppsrör stos, vinkelrännor, vindskivor plåt har tillverkad och monterad. Befintligt 1-kupigt lertegel takpannor och gångbryggar har återmonterad.

Projekttyp: Takläggning (tegel, betong) Område: Bro Datum: