Takläggning Kästadalsvägen

Takläggning Tullinge

Nya papp Icopal Macoflex Yap 2200 kk, läkt, tegelprofilerad plåt har monterad.Nya vinkelrännor, hängrännor, stuprör, skorstensbeslag, plåt-trävindskivor/beslag, stege, gångbrygga har monterad.

Projekttyp: Plåttak läggning Område: Tullinge Datum: