Takläggning Lekgränd

Ny underlagspapp RC Classic Yep 2200 kk, läkt, Benders Candor 2-kupigt betongpannor. Nya hängrännor, stuprör, vinkelrännor, avloppsrör stos, skorstenshatt har tillverkad och monterad. Entretak har fått ny tätskikt takpapp och nya trä panel.

Projekttyp: Takläggning (tegel, betong) Område: Spånga Datum: