Takläggning Rättarens väg

Ny underlagspapp RC Classic Yep 2200 kk, läkt, Benders Candor 2-kupigt betongpannor. Nya hängrännor, stuprör, fot och gavel plåtar, gångbrygga och trä vindskivor har tillverkad, monterad. Entretak har fått nya dubbelfalsad bandtäkt plåt.

Projekttyp: Takläggning (tegel, betong) Område: Danderyd Datum: