Takläggning Älvkvarnsvägen

Älvkvarnsvägen

Radhus område. Totalt 20 st hus. Nya papp läkt 2-kupigt betongpannor,hängrännor,stuprör, trä-plåtvindskivor,gångbryggor,snöracken,takstegen.
28 st nya Felux takfönster.

 

Copyright © 2020  RAO Tak och Bygg  AB Org.nummer 556885-6560 

RAO Tak och Bygg – Takläggning i Stockholm  | Takrenovering |  Fasadrenovering