Stockholm

Takläggning Sturevägen

Ny underlagspapp RC Classic Yep 2200 kk, läkt, Bender Palema Benderit 2-kupigt ytbehandlad betongpannor. Nya hängrännor, stuprör, avloppsrör stos, vinkelrännor, vindskivor trä har tillverkad och monterad. Bärläkt takstege samt glidskydd har monterad.

Läs mer

Takläggning Runda vägen 25

Takläggare Stockholm
Ny underlagspapp YEP 2200 kk, läkt. Nya taklucka, snörasskydd och 12.st  avloppsrör stosar har tillverkat och monterad. Befintligt 1-kupigt lertegel takpannor och gångbryggar har återmonterad.  

Läs mer

Takläggning Moravägen

Nya papp Icopal Macoflex Yap 2200 kk, läkt, Monier Vittinge 2-kupigt lertegel har monterad. Nya hängrännor, stuprör, takstege, gångbrygga, snörasskydd, skorstenskrage med hatt, avloppsrör stos, trävindskivor och vindskivor plåtar har tillverkad och monterad. Takkupa har klädd…

Läs mer

Takläggning Ängsslingan

Nya papp Icopal Macoflex YAP 2200 kk, läkt, Monier Jönåker 2-kupigt ytbehandlad betongpannor. Nya hängrännor, stuprör, vindskivor trä-plåt, tak stege, ventilationshuv, skorstensbeslag. Nya kanal tak Twinlite Opal har monterad till altan.

Läs mer