Bro

Takläggning Håtuna kyrkväg

Ny underlagspapp RC Classic Yep 2200 kk, läkt. Nya hängrännor, stuprör, avloppsrör stos, vinkelrännor, vindskivor plåt har tillverkad och monterad. Befintligt 1-kupigt lertegel takpannor och gångbryggar har återmonterad.

Läs mer

Takläggning Killinge byvägen

Takläggare, takläggning, takarbeten, takrenovering i Stockholm
Nya papp Icopal Macoflex YAP 2200 kk, läkt, Monier Vittinge 2-kupigt lertegel har monterad. Nya vinkelrännor, hängrännor, stuprör,  stos, trävindskivor och vindskivor plåtar har tillverkat och monterad. Befintlig takstege och gångbrygga har återmonterad.

Läs mer

Takläggning Bokstigen

Nya råspont, papp Icopal Macoflex YAP 2200 kk, läkt, Monier Jönåker 2-kupigt ytbehandlad betongpannor. Nya vinkelränna, hängrännor, stuprör, vindskivor trä-plåt, tak stege har monterad.

Läs mer

Takläggning Gökärtsvägen

Nya papp, läkt, 2-kupigt Benders betongpannor,hängrännor,stuprör, takstege,vinkelrännor,plåt-trävindskivor beslag,ny råspont har spikas upp.

Läs mer

Takläggning Gulmåravägen

Nya papp, läkt, 2-kupigt betongpannor,hängrännor,stuprör, vinkelrännor,plåt-trävindskvor beslag,ny velux fönster,takkupan har fåt nya dubbelfalsad plåt .

Läs mer