Enskede

Takläggning Torövägen

Ny underlagspapp RC Classic YEP 2200 kk, läkt, Benders Palema 2-kupigt Benderit betongpannor har monterad. Nya hängrännor, stuprör, fot och gavel plåtar, skorstenskrage, gångbrygga, stege och trä vindskivor har tillverkad och monterad.

Läs mer

Takläggning Kulstötarvägen

Ny underlagspapp RC Classic Yep 2200 kk, läkt, Benders Palema 2-kupigt ytbehandlad betongpannor. Nya hängrännor, stuprör, skorstenshatt, vindskivor trä-plåt har tillverkad och monterad. Bärläkt takstege samt glidskydd har monterad.

Läs mer

Takläggning Tussmötevägen

Nya papp, läkt,Monier Vittinge 2-kupigt lertegel har monterad.Nya vinkelränna,hängrännor,stuprör ,takstege,plåt-trävindskivor/beslag och skorstenskrans har monterad.Plåttak har målad

Läs mer