Hässelby

Takläggning Ringblommevägen

Nya papp Icopal Macoflex Yap 2200 kk, läkt, 2-kupigt betongpannor Benders Palema Ytbehandlad med gavelpannor har monterad. Nya hängrännor, stuprör, tak stege, avloppsrör stos har tillverkad och monterad.

Läs mer

Takläggning Rosbacken

Nya papp, läkt , Monier Vittinge 2-kupigt lertegel har monterad.Nya taklucka,skorsten topp,skorstenskrans,gångbrygga ,takstege,gavelplåt,stos.Trävindskivor och äldre plåt har målad.  

Läs mer