Järfälla

Takläggning Däckelvägen

Takläggare Stockholm
Nya underlagspapp RC Classic YEP 2200 kk, läkt, tegelprofilerad Armat Solstad plåt har monterad. Nya hängrännor, stuprör, ventilationshuvar, 3.st Velux takfönster, trä-plåt gavelbeslag och stege har monterad.

Läs mer

Takläggning Skälby Gårds väg

Ny underlagspapp RC Classic Yep 2200 kk, läkt, Benders Palema 2-kupigt ytbehandlad betongpannor. Nya hängrännor, stuprör, avloppsrör stos, vindskivor trä-plåt har tillverkad och monterad. Bärläkt takstege samt glidskydd har monterad.

Läs mer

Takläggning Björnstiernas väg

Ny råspont, underlagspapp Yep 2200 kk, läkt, Benders Palema 2-kupigt ytbehandlad betongpannor. Nya hängrännor, stuprör, ventilationshuvar, vinkelrännor, vindskivor trä-plåt har tillverkad och monterad.

Läs mer

Takläggning Castorvägen

Ny papp Icopal Macoflex YAP 2200 kk, läkt, Benders Candor 2-kupigt betongpannor. Nya hängrännor, stuprör, vinkelrännor, avloppsrör stos, skorstenskrage och vindskivor trä-plåt har tillverkad och monterad. Ny Felux takfönster har monterad.  

Läs mer

Takläggning Castorvägen

Ny papp Icopal Macoflex YAP 2200 kk, läkt, Benders Candor 2-kupigt betongpannor. Nya hängrännor, stuprör, vinkelrännor, avloppsrör stos, skorstenskrage, gångbrygga, snörasskydd och vindskivor trä-plåt har tillverkad och monterad.

Läs mer

Takläggning Saturnusvägen

Nya papp Icopal Macoflex Yap 2200 kk, läkt, Monier Jönåker 2-kupigt ytbehandlad betongpannor. Nya hängrännor, stuprör, skorstenskrage, skorstenshatt, vindskivor trä-plåt har tillverkad och monterad.

Läs mer

Takläggning Häradsvägen

Nya papp Icopal Macoflex YAP 2200 kk, läkt, Monier Vittinge 2-kupigt lertegel har monterad. Nya vinkelrännor, gångbrygga, stege, skorstenskrage, stos, trävindskivor och vindskivor plåtar har tillverkat och monterad.

Läs mer

Takläggning Bältevägen

Nya papp Icopal Macoflex Yap 2200 kk, läkt, 2-kupigt betongpannor Benders Palema Ytbehandlad har monterad. Nya vindskivor trä-plåt, hängrännor, stuprör, skorstensbeslag, vinkelränna, tak stege, venthuv, avloppsrör stos har tillverkad och monterad.

Läs mer

Takläggning Ripvägen

Nya papp Icopal Macoflex Yap 2200 kk, läkt, 2-kupigt betongpannor Benders Palema Ytbehandlad har monterad. Nya vindskivor trä-plåt, taklucka,  tak stege, avloppsrör stos har tillverkad och monterad.

Läs mer

Takläggning Däckelvägen

Nya läkt, Monier Jönåkers 2-kupigt betongpannor har monterad. Nya hängrännor, stuprör, skorstenskrage, fönster plåtbeslag, stos, trävindskivor och vindskivor plåtar har tillverkat och monterad.

Läs mer