Saltsjö-Duvnäs

Fasadrenovering Rättarbacken

Fasad har tilläggsisolerad med Isover fasadsystem. Vindskydd VEMPRO, fasadskiva 31 och ny stånde fasadpanel har monterad och spikat upp inkl. målning. Sockel brickor har lagad och målad. Läs mer på www.isover.se http://www.isover.se/isolera-yttervagg-utifran-med-ett-lager-isolering

Läs mer

Takläggning Rättarbacken

Ny underlagspapp RC Classic YEP 2200 kk, läkt, Benders falsad lertegel Tvilling Grafit har monterad. Nya hängrännor, stuprör, fot och gavel plåtar, gångbrygga, fast stege och trä vindskivor har tillverkad och monterad. Utbyggnads tak har fått…

Läs mer