Saltsjöbaden

Takläggning Ravinvägen

Ny underlagspapp RC Classic YEP 2200 kk, läkt, Monier Vittinge 1-kupigt lertegel E-13 har monterad. Nya hängrännor, stuprör och vindskivor trä-plåt har tillverkad och monterad. Äldre plåt har målad.

Läs mer