Spånga

Takläggning Lekgränd

Ny underlagspapp RC Classic Yep 2200 kk, läkt, Benders Palema 2-kupigt betongpannor. Nya hängrännor, stuprör, gavelplåtar, vinkelrännor, avloppsrör stos, skorsten har klädd in med nu plåt och skorstenshatt har tillverkad och monterad.

Läs mer

Takläggning Flystaslingan

Ny underlagspapp RC Classic Yep 2200 kk, läkt, Benders Palema 2-kupigt ytbehandlad betongpannor. Nya hängrännor, stuprör, avloppsrör stos, vinkelrännor, vindskivor trä-plåt har tillverkad och monterad. Bärläkt takstege samt glidskydd har monterad.

Läs mer

Takläggning Arlastigen

Nya råspont, underlagspapp RC Classic YEP 2200 kk, läkt, Monier Vittinge 2-kupigt lertegel T-11 har monterad. Nya hängrännor, stuprör, skorstenskrage och gavel plåtar och trä vindskivor har tillverkad, monterad och målad.

Läs mer

Takläggning Gråstensvägen

Ny underlagspapp RC Classic YEP 2200 kk, läkt, Benders falsad lertegel Tvilling Grafit har monterad. Nya hängrännor, stuprör, fot och gavel plåtar, ventilationshuv, skrotstens krage, snörasskydd och trä vindskivor har tillverkad och monterad.

Läs mer

Takläggning Lekgränd

Ny underlagspapp RC Classic Yep 2200 kk, läkt, Benders Candor 2-kupigt betongpannor. Nya hängrännor, stuprör, vinkelrännor, avloppsrör stos, skorstenshatt har tillverkad och monterad. Entretak har fått ny tätskikt takpapp och nya trä panel.

Läs mer

Fasadrenovering Arlastigen

Rivning av allt befintligt panel. Fasad har tilläggsisolerad med Isover fasadsystem. Vindskydd VEMPRO, fasadskiva 31 och ny liggande träpanel har monterad och spikat upp inkl. målning. Sockel brickor har lagad och målad. Läs mer på…

Läs mer

Fasadrenovering Flystaslingan

Rivning av allt befintligt panel. Fasad har tilläggsisolerad med Isover fasadsystem. Vindskydd VEMPRO, fasadskiva 31 och ny liggande träpanel har monterad och spikat upp inkl. målning. Sockel brickor har lagad och målad. Läs mer på…

Läs mer

Takläggning Gribbyvägen

Nya papp Icopal Macoflex YAP 2200 kk, läkt, Monier Jönåkers Protector 2.0 takpannor. Nya hängrännor, stuprör, skorstenskrage, skorstenshatt, venthuv, stege, vindskivor trä-plåt har tillverkad och monterad. Ny plåt har tillverkad och monterad till entretak.

Läs mer

Takläggning Toppbrinken

Nytt tätskikt Katepal Sep 5500 R har monterad. Nya gavelplåtar, avvattningssystem och fotplåtar har tillverkad och monterad.

Läs mer

Takläggning Intagsgränd

Takläggning i Stockholm/ takläggare, takarbeten, takrenovering i
Nya papp Icopal Macoflex YAP 2200 kk, läkt, Monier Jönåker Protector 2.0 takpannor. Nya gavelplåtar, hängrännor, stuprör, snörasskydd har monterad.  

Läs mer