Värmdö

Takläggning Smultronvägen

Rivning av befintligt eternit tak. Nya råspont, underlagspapp RC Classic YEP 2200 kk, läkt, tegelprofilerad Armat Solstad plåt har monterad. Nya hängrännor, stuprör, trä-plåt gavelbeslag och stege har monterad.

Läs mer

Takläggning Herrviksvägen

Nya papp Icopal Macoflex Yap 2200 kk, läkt, 2-kupigt betongpannor Benders Palema ytbehandlad har monterad. Nya hängrännor, stuprör, vindskivor trä-plåt, tak stege, avloppsrör stos och skorstenshuv har tillverkad och monterad.

Läs mer

Takläggning Fiskmyrevägen

Nya papp Icopal Macoflex Yap 2200 kk, läkt, 1-kupig Bender Exklusiv Skiffer Brilliant pannor har monterad. Nya vindskivor trä-plåt, hängrännor, stuprör, vinkelränna, tak stege har tillverkad och monterad.

Läs mer

Takläggning Skärgårdsvägen

Nya papp Icopal Macoflex Yap 2200 kk, läkt, Monier Vittinge 2-kupigt lertegel har monterad. Nya hängrännor, stuprör, tak stege, trävindskivor och vindskivor plåtar har tillverkad och monterad. Äldre takets plåtar har skrapat och målad.

Läs mer