Vaxholm

Takläggning Norrbergsgatan

Ny underlagspapp RC Classic YEP 2200 kk, läkt, Monier Vittinge 2-kupigt lertegel T-11 har monterad. Nya fotplåtar, fast stege och taklucka har tillverkad och monterad. 2.st skorsten har klädd in med nu plåt.

Läs mer

Takläggning Militärvägen

Nya papp, läkt,Monier Vittinge 2-kupigt lertegel,hängrännor,stuprör,vinkelrännor,stege,gångbrygga,taklucka,skorstenskrans och skorstenshuv,vindskivor plåt-trä,ståndeplåt har monteras.Ny venthuv har tillverkat och monterad.Plåttak har målad.

Läs mer

Takläggning Kaptensgatan

Ny papp ,läkt. Återmonteras gamla 2-kupigt takpannor. Nya RHEINZINK takavvattningssystem (stuprör, hängrännor),plåt-trävindskivor beslag,stege,stoss och vinkeränna.Skorstens har kläddes in med ny plåt.

Läs mer