Plåttak läggning

Takläggning Smultronvägen

Rivning av befintligt eternit tak. Nya råspont, underlagspapp RC Classic YEP 2200 kk, läkt, tegelprofilerad Armat Solstad plåt har monterad. Nya hängrännor, stuprör, trä-plåt gavelbeslag och stege har monterad.

Läs mer

Takläggning Sturebacken

Ny underlagspapp RC Classic Yep 2200 kk, dubbelfalsad bandtäckt plåt och avvattnings system har tillverkat och monterad inklusive ny taksäkerhet.

Läs mer

Takläggning Andvägen

Vi utför alla typer av takarbeten inom tegelläggning och takplåt läggning
Rivning av befintligt eternit tak. Nya råspont, underlagspapp RC Classic YEP 2200 kk, läkt, tegelprofilerad Armat Solstad plåt har monterad. Nya hängrännor, stuprör, trä-plåt gavelbeslag och stege har monterad.

Läs mer

Takläggning Däckelvägen

Takläggare Stockholm
Nya underlagspapp RC Classic YEP 2200 kk, läkt, tegelprofilerad Armat Solstad plåt har monterad. Nya hängrännor, stuprör, ventilationshuvar, 3.st Velux takfönster, trä-plåt gavelbeslag och stege har monterad.

Läs mer

Takläggning Murkelvägen

Våra takläggare i Stockholm har bred kompetens inom takläggning, takreparationer, takrenoveringar framförallt plåttak, tegeltak och takpapp.
Rivning av befintligt eternit tak. Nya råspont, underlagspapp RC Classic YEP 2200 kk, läkt, tegelprofilerad Armat Solstad plåt har monterad. Nya hängrännor, stuprör, ventilatsionshuvar, 5.st Velux takfönster, gavelbeslag och stege har monterad. Takkupor har fått…

Läs mer

Takläggning Jäntans väg

Nya underlagspapp RC Classic YEP 2200 kk, läkt, tegelprofilerad Armat Solstad plåt har monterad. Nya hängrännor, stuprör, ventilationshuvar nedre beslag, 3.st Velux takfönster, trä-plåt gavelbeslag, stege och snörasskydd har monterad.

Läs mer

Takläggning Murkelvägen

Rivning av befintligt eternit tak. Nya råspont, papp Icopal Macoflex YAP 2200 kk, läkt, tegelprofilerad Armat Solstad plåt har monterad.  Nya hängrännor, stuprör, gavelbeslag och stege har monterad.

Läs mer

Takläggning Skrakvägen

Rivning av befintlig plåt tak. Nya råspont, papp Icopal Macoflex 2200 kk, läkt, tegelprofilerad plåt Plannja Regent har monterad. Nya hängrännor, stuprör, plåt-trävindskivor/beslag, snörasskydd och stege har monterad. Ny Felux takfönster har monterad.

Läs mer

Takläggning Murkelvägen

Rivning av befintligt eternit tak. Nya råspont, papp Icopal Macoflex YAP 2200 kk, läkt, tegelprofilerad Armat Solstad plåt har monterad. Nya hängrännor, stuprör, gavelbeslag och stege har monterad.

Läs mer