Träfasad renovering

Fasadrenovering Rättarbacken

Fasad har tilläggsisolerad med Isover fasadsystem. Vindskydd VEMPRO, fasadskiva 31 och ny stånde fasadpanel har monterad och spikat upp inkl. målning. Sockel brickor har lagad och målad. Läs mer på www.isover.se http://www.isover.se/isolera-yttervagg-utifran-med-ett-lager-isolering

Läs mer

Fasadrenovering Rättarens väg

Fasad har tilläggsisolerad med Isover fasadsystem. Vindskydd VEMPRO, fasadskiva 31 och ny stånde fasadpanel har monterad och spikat upp inkl. målning. Sockel brickor har lagad och målad. Läs mer på www.isover.se http://www.isover.se/isolera-yttervagg-utifran-med-ett-lager-isolering

Läs mer

Fasadrenovering Arlastigen

Rivning av allt befintligt panel. Fasad har tilläggsisolerad med Isover fasadsystem. Vindskydd VEMPRO, fasadskiva 31 och ny liggande träpanel har monterad och spikat upp inkl. målning. Sockel brickor har lagad och målad. Läs mer på…

Läs mer

Fasadrenovering Ekedalsvägen

Fasad har tilläggsisolerad med Isover fasadsystem. Vindskydd VEMPRO, fasadskiva 31 och ny stånde fasadpanel har monterad och spikat upp inkl. målning. Läs mer på www.isover.se http://www.isover.se/isolera-yttervagg-utifran-med-ett-lager-isolering

Läs mer

Fasadrenovering Lillsjönäsvägen

Rivning av allt eternit fasad. Fasad har tilläggsisolerad med Isover fasadsystem. Vindskydd VEMPRO, fasadskiva 31 och ny panel har monterad och spikat upp inkl. målning. Nya yttedörren har monterad och sockel brickor har lagad och…

Läs mer

Fasadrenovering Flystaslingan

Rivning av allt befintligt panel. Fasad har tilläggsisolerad med Isover fasadsystem. Vindskydd VEMPRO, fasadskiva 31 och ny liggande träpanel har monterad och spikat upp inkl. målning. Sockel brickor har lagad och målad. Läs mer på…

Läs mer

Fasadrenovering Bälstavägen

Rivning av allt eternit fasad. Fasad har tilläggsisolerad med Isover fasadsystem. Vindskydd VEMPRO, fasadskiva 31 och ny panel har monterad och spikat upp inkl. målning. Nya yttedörren har monterad och sockel brickor har lagad och…

Läs mer