FAQ

Det är känt att taket är det mest viktiga elementet i en byggnad. Taket kan uppfylla sin funktion endast om takläggningen har utförts på ett professionellt och kvalitativt sätt. Här kan du läsa hur du kan välja bästa takläggare och hur du kan kontrollera framsteg i takläggningsarbetet. En bra takläggare är alltid efterfrågad och hans arbetsschema är planerad flera månader framåt. i förväg. Experter rekommenderar därför att börja leta efter en takläggare redan när huset börjar byggas. Hur hittar du bästa takläggare? • Internet – många takläggare har idag egen webbsida som ger tillräckligt mycket information för att du ska kunna bedöma nivån på det föreslagna arbetet. • Rekommendation från grannar eller vänner – här kan du se själv vad som väntar dig, dvs. du kan se själv hur taket ser ut samt fråga om andra detaljer kring det utförda takläggningen. • Tidningsannonser är det dock mest riskfyllda sättet att hitta en takläggare. Vad frågar du en takläggare om? När du har valt en viss takläggare kan du fråga om hur länge han har arbetat med takläggningar. Du kan även fråga om det finns tillgång till nödvändiga verktyg samt om det finns handlingar som bekräftar hans utbildning inom takläggningsarbeten. En professionell takläggare har alltid med sig egen uppsättning av byggkläder och tillbehör som garanterar säkerheten vid takläggningsarbeten. Du bör vara på din vakt om takläggaren säger vad takarbetet kommer att kosta innan han granskar takprojektet. Att tänka på innan du skriver under ett kontrakt: Vanligtvis handlar det om ett standardkontrakt som måste innehålla följande punkter: • Tidsfrister vad gäller påbörjande och slutförande av takarbetet; • Lista över vilka arbeten och tilläggsarbeten som ska utföras; • Kostnaden för takmaterialet. Det har visat sig i praktiken att den totala slutkostnaden för takarbeten kan stiga med 10 % jämfört med den planerade kostnaden. I kontraktet bör även stå vilka tilläggsarbeten som ska utföras. En professionell takläggare ger även alltid garanti på sitt arbete. Specialisttjänster vid köp av byggmaterial Många professionella takläggare har bra kontakt med försäljare av byggmaterial och kan därför hjälpa dig att få rabatt på det. Dessutom kan du få råd om byggmaterial som är optimal för dina behov. Tecken på professionalism Graden på takläggarens kvalifikation märks redan från början. En professionell takläggare kan kontrollera om takets yta är jämn och symmetrisk genom att mäta den på ett speciellt sätt med hjälp av ett rep. Om takläggaren märker att taket är ojämnt hittar han ett sätt att omgående åtgärda detta.

En takläggare är en specialist som förbereder och monterar takkonstruktioner. Detta är ett mycket nödvändigt och ansvarsfullt jobb då husets värme och luftbalans är avhängiga av takets kvalitet.

Takläggaryrket befinner sig i ständig utveckling. Nya typer av takmaterial och takläggningstekniker kräver högkvalificerad personal. Takläggare kan delas upp i två grupper. De ena sysslar med läggning av tak av mjuk takmaterial, till exempel papptak. De andra lägger tak av hårt takmaterial såsom exempelvis metallplattor, skiffer och andra hårda material. Takläggare måste även kunna förbereda takmaterialet, det vill säga inspektera det, kontrollera mått, skapa ritningar etc. För att skapa en ritning krävs grundläggande kunskap vad gäller geometri och ritningslära. Dessutom måste takläggare kunna bedöma takkonstruktionens hållbarhet innan takläggningsarbete påbörjas.

Det är inte minst viktigt att takläggare är fysiskt förberedd. Takläggningsarbete utförs alltid på hög höjd och kräver både smidighet och uthållighet från den som utför det. Dessutom krävs det även att en takläggare har en bra fokus och är uppmärksam på detaljer samt att han följer alla säkerhetsregler. Till takläggare utbildar man sig via yrkesförberedande program på gymnasiet.

Takläggning är ett svårt och stort projekt som medför många olika frågor såsom vilket företag man ska anlita, säkerhet, kostnad, material, takets livslängd etc. Här nedan vill vi presentera några av de vanligaste frågorna som uppstår vid takläggning och takarbete.

Detta beror såklart på materialets kvalitet. Längst livslängd har betongtak och tegeltak (omkring 100 år). Andra taktyper såsom till exempel papptak eller plåttak har livslängd på ungefär 30 år. Takarbetets kvalitet spelar självklart också roll. Om takläggningsarbtet utförs av en professionell och erfaren takläggare har taket också större livslängd. Vidare spelar även takunderhåll stor roll vad gäller takets livslängd. Ett regelbundet takunderhåll skyddar taket från yttre påverkan såsom nederbörd, vind och solstrålar.

Vad gäller platta tak spelar materialets vikt stor roll. Lättare materialtyper såsom plåt och papp passar därför bättre på platta tak såsom förråds- och/eller garagetak. Även gummiduk passar bra på platta tak.

Du kan självklart försöka utföra takläggningsarbetet på egen hand om du är säker på vad du gör. Det är dock alltid viktigt att tänka på säkerheten då arbete utförs på höjd och takmaterialet såsom exempelvis takpannor kan vara rätt tunga. Det är därför bättre att du inte är ensam när du lägger om ditt tak. I många fall är det emellertid bättre att anlita en professionell takläggare, speciellt om du känner dig osäker på hur du ska gå tillväga med ditt tak.

Detta är en ganska svår fråga då bedömningen behöver göras om takets konstruktion kommer klara att bära upp det nya takmaterialets vikt, speciellt om du vill byta från en lättare takmaterial såsom exempelvis papp till ett tyngre takmaterial såsom exempelvis tegel. Du bör därför rådgöra med en professionell takläggare om du vill byta ut det ursprungliga takmaterialet.

Till de mest vanliga taktyper som man kan se på bostadshus och privata hus hör betongtak, tegeltak, plåttak, papptak, trätak, skiffertak och shingeltak. Mer sällsynta är taktyper med levande växtlighet på.