FAQ

Det är känt att taket är det mest viktiga elementet i en byggnad. Taket kan uppfylla sin funktion endast om takläggningen har utförts på ett professionellt och kvalitativt sätt. Här kan du…

En takläggare är en specialist som förbereder och monterar takkonstruktioner. Detta är ett mycket nödvändigt och ansvarsfullt jobb då husets värme och luftbalans är avhängiga av takets…

Takläggning är ett svårt och stort projekt som medför många olika frågor såsom vilket företag man ska anlita, säkerhet, kostnad, material, takets livslängd etc. Här nedan vill vi…

Detta beror såklart på materialets kvalitet. Längst livslängd har betongtak och tegeltak (omkring 100 år). Andra taktyper såsom till exempel papptak eller plåttak har livslängd på…

Vad gäller platta tak spelar materialets vikt stor roll. Lättare materialtyper såsom plåt och papp passar därför bättre på platta tak såsom förråds- och/eller garagetak. Även gummiduk…

Du kan självklart försöka utföra takläggningsarbetet på egen hand om du är säker på vad du gör. Det är dock alltid viktigt att tänka på säkerheten då arbete utförs på höjd och…

Detta är en ganska svår fråga då bedömningen behöver göras om takets konstruktion kommer klara att bära upp det nya takmaterialets vikt, speciellt om du vill byta från en lättare…

Till de mest vanliga taktyper som man kan se på bostadshus och privata hus hör betongtak, tegeltak, plåttak, papptak, trätak, skiffertak och shingeltak. Mer sällsynta är taktyper med levande…

Load More

 

Copyright © 2020  RAO Tak och Bygg  AB Org.nummer 556885-6560 

RAO Tak och Bygg – Takläggning i Stockholm  | Takrenovering |  Fasadrenovering