Takläggning Fenjavägen

Takläggare Stockholm

Nya papp, läkt, 2-kupigt betongpannor Benders,hängrännor,stuprör,stege,gångbrygga,skorstenskrans, skorstenshuv,plåt-trävindskivor och snörasskydd har monterad.

 

Copyright © 2020  RAO Tak och Bygg  AB Org.nummer 556885-6560 

RAO Tak och Bygg – Takläggning i Stockholm  | Takrenovering |  Fasadrenovering