Så går det till


Så går det till

Hur går det till vid beställning?

 • Efter telefonkontakt bokar vi in ett personligt besök.
 • Vi kommer överens om vad som skall bytas och tar alla nödvändiga mått.
 • Vi återkommer med offert via e-post eller brev.
 • När båda parter är överens skrivs ett ordererkännande och signeras av kund.
 • Start inom 5 veckor från beställning.

Hur går det till vid påbörjat arbete?

 • Containerna och material beställs ut efter överenskommelse med kund och ställs så nära huset som möjligt.
 • Byggnadsställningar eller skyddsräcke sätts upp.
 • Pannor kastas ned om möjligt eller tas ned för hand och läggs i container . Andra container blir för läkt.
 • Rivning av befintligt läkt- och plåtdetailer.
 • Underlaget inspekteras.Takpapp borstas av och tas bort där det kan tänkas vara skador på sponten.
 • Eventuell rutten råspont byts ut och takstolar åtgärdas.
 • Ny papp monteras och läkt spikas upp.
 • Gamla vindskivor tas borta och nya färdigmålade monteras.
 • Plåtvindskivebeslag tillverkas och monteras.
 • Takrännor och fotplåt monteras. Fågellist monteras i takfoten.
 • Äldre plåt målas eller byts ut.
 • Nya pannor flyttas up med kranbil när det är möjligt.
 • Takpannor läggs på plats och klamras eller spikas fast enligt gällande norm.
 • Taksäkerhet monteras och stosar tillverkas och monteras.
 • Vi gör en grovstädning efter oss. Containerna tas borta.
 • Vi försöker alltid att göra färdigt ett arbete innan vi hoppar på nästa i den mån det går, då vi är beroende av byggnadsställningar så har vi inget intresse av att dra ut på tiden, dessutom betalar ni först när arbetet är slutfört.

Efter arbetet är slutfört

 • Vi går igenom renoveringen så att båda parter är överens om att arbetet är slutfört.
 • Vi skickar faktura som ska betalas inom 10 dagar.
 • Vi ansöker om ROT-avdrag först när betalningen är gjord och du får hem ett brev från skatteverket om det blivit godkänd eller inte.