Träfasadrenovering

Träfasaden är yttre lagret av husets skydd mot vädrets påfrestningar. Den tar på sig värme, kyla, vind och nederbörd, vilket sliter mycket i den. Därför är det viktigt att renovera sin träfasad då och då, för att förebygga de stora problemen som en sliten träfasad kan medföra. Dessutom har träfasaden en viktig estetisk roll, då det är husets ansikte utåt. En väl utförd träfasadrenovering ska därför ha både funktion och utseende i åtanke.

Vi arbetar sedan länge med träfasadrenovering och har mycket erfarenhet med alla olika arbetsuppgifter som detta breda samlingsbegrepp kan innebära. Bland de vanligare uppgifterna vi utför i samband med träfasadrenovering är ommålning och byte av brädor, men det finns ofta många andra mindre delar av träfasaden som behöver renoveras. Vi är experter på träfasadrenovering i Stockholm och kan hantera träfasader av alla slag.

 

Copyright © 2019  RAO Tak och Bygg  AB Org.nummer 556885-6560 

RAO Tak och Bygg – Takläggning Stockholm  | Takrenovering |  Fasadrenovering

© 2019. All Rights Reserved.               Takläggare Stockholm