Skötsel av keramiska takpannor

Keramiska takpannor är mycket hållbara och tillförlitliga om man sköter dem på rätt sätt. Det är ganska enkelt att ta hand om keramiska tak.


Slät glaserad keramisk kakelbeläggning förhindrar djup penetrering av smuts i porerna och har en unik självrengörande förmåga vilket gör att takpannorna kan behålla sitt ursprungliga utseende i årtionden. Skräp ligger inte kvar på taket utan spolas bort med hjälp av regn. Det är lätt att ta bort eventuell smuts med hjälp av borste och vatten. Att installera ett system som värmer upp takets avlopp, för att förhindra uppkomst av istappar och tjockt islager, är en bra lösning när det gäller keramiska tak.

Keramiska takpannor tillverkas av lera, som är ett naturligt material, vilket gör det keramiska taket till en attraktiv plats för mossor och lavar. Ta bort dessa med hjälp av en hård borste och häll sedan över het vatten på takets yta för att förstöra sporer och förhindra återfall.
Dessa är de viktigaste kraven vad gäller skötsel av keramiska tak. Om du regelbundet rengör taket från skräp, smuts och mossor kan du undvika kostsamma takreparationer i framtiden.

RAO Tak och Bygg AB

Våra takläggare i Stockholm har bred kompetens inom takläggning, takreparationer, takrenoveringar framförallt plåttak, tegeltak och takpapp. Vi utför alla typer av takarbeten inom tegelläggning och takplåt läggning. Vårt mål är att leverera tjänster av hög kvalitet inom takläggning till förmånliga priser. Tack vare våra erfarna medarbetare är det möjligt för oss att utföra arbete under pressade tidsramar utan att skada kvalitet. Varje uppdrag utför vi som om det vore vårt eget tak.