Takläggning Österleden

takläggare Huddinge

Ny råspont, underlagspapp RC Classic Yep 2200 kk, läkt, Benders Candor 2-kupigt betongpannor. Nya hängrännor, stuprör, ventilationshuvar, vinkelrännor, vindskivor trä-plåt har tillverkad och monterad. Bärläkt takstege samt glidskydd har monterad.

 

Copyright © 2019  RAO Tak och Bygg  AB Org.nummer 556885-6560 

RAO Tak och Bygg – Takläggning Stockholm  | Takrenovering |  Fasadrenovering

© 2019. All Rights Reserved.               Takläggare Stockholm