Skötsel av wellpapp tak

Följande faktorer påverkar galvaniserat stål och wellpapp:
* ultraviolett strålning;
* klimatförhållanden;
* vind;
* nederbörd;
* temperaturförändringar.

Dessa faktorer börjar med tiden påverka det skyddande polymerskiktet. Det rekommenderas därför att genomföra kontroll av wellpapp takets yta minst två gånger om året, under höst- och vintersäsongen.
Du kan ta bort skräp, löv och grenar manuellt eller med hjälp av vattenslang då dessa inte alltid tvättas bort av regnvatten. Du kan tvätta bort skräpet och smutsen med hjälp av en stråle med kallt vatten och en mjuk borste. Även speciella tvättmedel kan användas.
Använd enbart en mjuk borste eller mjuk trasa när du rengör wellpapp taket. Använd inte vassa verktyg för att undvika mekaniska skador. Var uppmärksam på rännor och stuprör.
Snö avlägsnas med hjälp av trädspade med trubbiga kanter. Ta bort snön försiktigt, lager för lager. Lämna ett tunt snölager kvar som kan skydda taket från skador.

RAO Tak och Bygg AB

Våra takläggare i Stockholm har bred kompetens inom takläggning, takreparationer, takrenoveringar framförallt plåttak, tegeltak och takpapp. Vi utför alla typer av takarbeten inom tegelläggning och takplåt läggning. Vårt mål är att leverera tjänster av hög kvalitet inom takläggning till förmånliga priser. Tack vare våra erfarna medarbetare är det möjligt för oss att utföra arbete under pressade tidsramar utan att skada kvalitet. Varje uppdrag utför vi som om det vore vårt eget tak.

 

Copyright © 2019  RAO Tak och Bygg  AB Org.nummer 556885-6560 

RAO Tak och Bygg – Takläggning Stockholm  | Takrenovering |  Fasadrenovering

© 2019. All Rights Reserved.               Takläggare Stockholm