Takläggning Norrbergsgatan

Takläggare Vaxholm / RAO Tak och Bygg  AB

Ny underlagspapp RC Classic YEP 2200 kk, läkt, Monier Vittinge 2-kupigt lertegel T-11 har monterad. Nya fotplåtar, fast stege och taklucka har tillverkad och monterad. 2.st skorsten har klädd in med nu plåt.

 

Copyright © 2019  RAO Tak och Bygg  AB Org.nummer 556885-6560 

RAO Tak och Bygg – Takläggning Stockholm  | Takrenovering |  Fasadrenovering

© 2019. All Rights Reserved.               Takläggare Stockholm