Takläggning Gabrielstorp

Takläggning Nynäshamn

Ny underlagspapp RC Classic YEP 2200 kk, läkt, Monier Vittinge 2-kupigt lertegel T-11 har monterad. Äldre plåt har målad.

 

Copyright © 2020  RAO Tak och Bygg  AB Org.nummer 556885-6560 

RAO Tak och Bygg – Takläggning i Stockholm  | Takrenovering |  Fasadrenovering