Takläggning Håtuna kyrkväg

Ny underlagspapp RC Classic Yep 2200 kk, läkt. Nya hängrännor, stuprör, avloppsrör stos, vinkelrännor, vindskivor plåt har tillverkad och monterad. Befintligt 1-kupigt lertegel takpannor och gångbryggar har återmonterad.

 

Copyright © 2019  RAO Tak och Bygg  AB Org.nummer 556885-6560 

RAO Tak och Bygg – Takläggning Stockholm  | Takrenovering |  Fasadrenovering

© 2019. All Rights Reserved.               Takläggare Stockholm