Takläggning Skärgårdsvägen

Takläggning Gustavsberg

Nya papp Icopal Macoflex Yap 2200 kk, läkt, Monier Vittinge 2-kupigt lertegel har monterad. Nya hängrännor, stuprör, tak stege, trävindskivor och vindskivor plåtar har tillverkad och monterad. Äldre takets plåtar har skrapat och målad.

 

Copyright © 2020  RAO Tak och Bygg  AB Org.nummer 556885-6560 

RAO Tak och Bygg – Takläggning i Stockholm  | Takrenovering |  Fasadrenovering