Takläggning Stenvretsvägen

Plåtak renovering Stockholm

Nytt dubbelfalsad bandtäckt plåt och avvattnings system har tillverkat och monterad inklusive ny taksäkerhet.

 

Copyright © 2020  RAO Tak och Bygg  AB Org.nummer 556885-6560 

RAO Tak och Bygg – Takläggning i Stockholm  | Takrenovering |  Fasadrenovering