Takläggning Urbergsvägen

Ny papp Icopal Macoflex YAP 2200 kk, läkt, Monier Vittinge 2-kupigt lertegel har monterad. Nya vinkelrännor, hängrännor, stuprör, skorstenskrage, skorstenshatt, snörasskydd, gångbrygga och vindskivor trä-plåt har tillverkad och monterad. Äldre plåt har målad.

 

Copyright © 2019  RAO Tak och Bygg  AB Org.nummer 556885-6560 

RAO Tak och Bygg – Takläggning Stockholm  | Takrenovering |  Fasadrenovering

© 2019. All Rights Reserved.               Takläggare Stockholm