Hur man väljer bästa takläggare?

Det är känt att taket är det mest viktiga elementet i en byggnad. Taket kan uppfylla sin funktion endast om takläggningen har utförts på ett professionellt och kvalitativt sätt. Här kan du läsa hur du kan välja bästa takläggare och hur du kan kontrollera framsteg i takläggningsarbetet. En bra takläggare är alltid efterfrågad och hans…

Läs mer

Läs mer

Vem är takläggare?

En takläggare är en specialist som förbereder och monterar takkonstruktioner. Detta är ett mycket nödvändigt och ansvarsfullt jobb då husets värme och luftbalans är avhängiga av takets kvalitet. Takläggaryrket befinner sig i ständig utveckling. Nya typer av takmaterial och takläggningstekniker kräver högkvalificerad personal. Takläggare kan delas upp i två grupper. De ena sysslar med läggning…

Läs mer

Läs mer

Vad är takläggning för något

Takläggning är ett svårt och stort projekt som medför många olika frågor såsom vilket företag man ska anlita, säkerhet, kostnad, material, takets livslängd etc. Här nedan vill vi presentera några av de vanligaste frågorna som uppstår vid takläggning och takarbete.

Läs mer

Hur lång är det nya takets livslängd?

Detta beror såklart på materialets kvalitet. Längst livslängd har betongtak och tegeltak (omkring 100 år). Andra taktyper såsom till exempel papptak eller plåttak har livslängd på ungefär 30 år. Takarbetets kvalitet spelar självklart också roll. Om takläggningsarbtet utförs av en professionell och erfaren takläggare har taket också större livslängd. Vidare spelar även takunderhåll stor roll…

Läs mer

Läs mer

Kräver platta tak speciell typ av material?

Vad gäller platta tak spelar materialets vikt stor roll. Lättare materialtyper såsom plåt och papp passar därför bättre på platta tak såsom förråds- och/eller garagetak. Även gummiduk passar bra på platta tak.

Läs mer

Vilka typer av tak kan man välja emellan?

Till de mest vanliga taktyper som man kan se på bostadshus och privata hus hör betongtak, tegeltak, plåttak, papptak, trätak, skiffertak och shingeltak. Mer sällsynta är taktyper med levande växtlighet på.

Läs mer

 

Copyright © 2020  RAO Tak och Bygg  AB Org.nummer 556885-6560 

RAO Tak och Bygg – Takläggning i Stockholm  | Takrenovering |  Fasadrenovering