Hur lång är det nya takets livslängd?

Detta beror såklart på materialets kvalitet. Längst livslängd har betongtak och tegeltak (omkring 100 år). Andra taktyper såsom till exempel papptak eller plåttak har livslängd på ungefär 30 år. Takarbetets kvalitet spelar självklart också roll. Om takläggningsarbtet utförs av en professionell och erfaren takläggare har taket också större livslängd. Vidare spelar även takunderhåll stor roll vad gäller takets livslängd. Ett regelbundet takunderhåll skyddar taket från yttre påverkan såsom nederbörd, vind och solstrålar.

RAO Tak och Bygg AB

Våra takläggare i Stockholm har bred kompetens inom takläggning, takreparationer, takrenoveringar framförallt plåttak, tegeltak och takpapp. Vi utför alla typer av takarbeten inom tegelläggning och takplåt läggning. Vårt mål är att leverera tjänster av hög kvalitet inom takläggning till förmånliga priser. Tack vare våra erfarna medarbetare är det möjligt för oss att utföra arbete under pressade tidsramar utan att skada kvalitet. Varje uppdrag utför vi som om det vore vårt eget tak.