Hur man väljer bästa takläggare?

Det är känt att taket är det mest viktiga elementet i en byggnad. Taket kan uppfylla sin funktion endast om takläggningen har utförts på ett professionellt och kvalitativt sätt. Här kan du läsa hur du kan välja bästa takläggare och hur du kan kontrollera framsteg i takläggningsarbetet.

En bra takläggare är alltid efterfrågad och hans arbetsschema är planerad flera månader framåt. i förväg. Experter rekommenderar därför att börja leta efter en takläggare redan när huset börjar byggas.

Hur hittar du bästa takläggare?
• Internet – många takläggare har idag egen webbsida som ger tillräckligt mycket information för att du ska kunna bedöma nivån på det föreslagna arbetet.
• Rekommendation från grannar eller vänner – här kan du se själv vad som väntar dig, dvs. du kan se själv hur taket ser ut samt fråga om andra detaljer kring det utförda takläggningen.
• Tidningsannonser är det dock mest riskfyllda sättet att hitta en takläggare.

Vad frågar du en takläggare om?
När du har valt en viss takläggare kan du fråga om hur länge han har arbetat med takläggningar. Du kan även fråga om det finns tillgång till nödvändiga verktyg samt om det finns handlingar som bekräftar hans utbildning inom takläggningsarbeten. En professionell takläggare har alltid med sig egen uppsättning av byggkläder och tillbehör som garanterar säkerheten vid takläggningsarbeten. Du bör vara på din vakt om takläggaren säger vad takarbetet kommer att kosta innan han granskar takprojektet.

Att tänka på innan du skriver under ett kontrakt:
Vanligtvis handlar det om ett standardkontrakt som måste innehålla följande punkter:
• Tidsfrister vad gäller påbörjande och slutförande av takarbetet;
• Lista över vilka arbeten och tilläggsarbeten som ska utföras;
• Kostnaden för takmaterialet.
Det har visat sig i praktiken att den totala slutkostnaden för takarbeten kan stiga med 10 % jämfört med den planerade kostnaden. I kontraktet bör även stå vilka tilläggsarbeten som ska utföras. En professionell takläggare ger även alltid garanti på sitt arbete.

Specialisttjänster vid köp av byggmaterial
Många professionella takläggare har bra kontakt med försäljare av byggmaterial och kan därför hjälpa dig att få rabatt på det. Dessutom kan du få råd om byggmaterial som är optimal för dina behov.

Tecken på professionalism
Graden på takläggarens kvalifikation märks redan från början. En professionell takläggare kan kontrollera om takets yta är jämn och symmetrisk genom att mäta den på ett speciellt sätt med hjälp av ett rep. Om takläggaren märker att taket är ojämnt hittar han ett sätt att omgående åtgärda detta.

RAO Tak och Bygg AB

Våra takläggare i Stockholm har bred kompetens inom takläggning, takreparationer, takrenoveringar framförallt plåttak, tegeltak och takpapp. Vi utför alla typer av takarbeten inom tegelläggning och takplåt läggning. Vårt mål är att leverera tjänster av hög kvalitet inom takläggning till förmånliga priser. Tack vare våra erfarna medarbetare är det möjligt för oss att utföra arbete under pressade tidsramar utan att skada kvalitet. Varje uppdrag utför vi som om det vore vårt eget tak.