Vem är takläggare?

En takläggare är en specialist som förbereder och monterar takkonstruktioner. Detta är ett mycket nödvändigt och ansvarsfullt jobb då husets värme och luftbalans är avhängiga av takets kvalitet.

Takläggaryrket befinner sig i ständig utveckling. Nya typer av takmaterial och takläggningstekniker kräver högkvalificerad personal. Takläggare kan delas upp i två grupper. De ena sysslar med läggning av tak av mjuk takmaterial, till exempel papptak. De andra lägger tak av hårt takmaterial såsom exempelvis metallplattor, skiffer och andra hårda material. Takläggare måste även kunna förbereda takmaterialet, det vill säga inspektera det, kontrollera mått, skapa ritningar etc. För att skapa en ritning krävs grundläggande kunskap vad gäller geometri och ritningslära. Dessutom måste takläggare kunna bedöma takkonstruktionens hållbarhet innan takläggningsarbete påbörjas.

Det är inte minst viktigt att takläggare är fysiskt förberedd. Takläggningsarbete utförs alltid på hög höjd och kräver både smidighet och uthållighet från den som utför det. Dessutom krävs det även att en takläggare har en bra fokus och är uppmärksam på detaljer samt att han följer alla säkerhetsregler. Till takläggare utbildar man sig via yrkesförberedande program på gymnasiet.

RAO Tak och Bygg AB

Våra takläggare i Stockholm har bred kompetens inom takläggning, takreparationer, takrenoveringar framförallt plåttak, tegeltak och takpapp. Vi utför alla typer av takarbeten inom tegelläggning och takplåt läggning. Vårt mål är att leverera tjänster av hög kvalitet inom takläggning till förmånliga priser. Tack vare våra erfarna medarbetare är det möjligt för oss att utföra arbete under pressade tidsramar utan att skada kvalitet. Varje uppdrag utför vi som om det vore vårt eget tak.