INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY

 

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar endast de personuppgifterna som vi behöver ha för att kunna utföra de tjänsterna som ni har beställt, och de uppgifterna som krävs för att fakturera er för detta. Det är uppgifter som ni själva lämnar till oss vid samtal (e-post, telefon, chatt, möte) rörande er beställning.

Alla personuppgifter som vi lagrar finns i säkra databaser hos oss och vi arbetar aktivt för att skydda dem. Vi vet var era uppgifter finns lagrade både hos oss och hos eventuell tredjepart. Om era uppgifter inte längre behövs för att leverera tjänster till er, så kommer vi radera eller anonymisera dem både hos oss och hos tredjepart. I fall ni vill att vi ska ta bort eller redigera era personuppgifter – vänligen kontakta oss. 

Om vi sprider era personuppgifter till en tredjepart, så ser vi till att det är en betrodd tredjepart som också arbetar för att skydda lagrade personuppgifter. Hur säkert dessa tredje parter lagrar personuppgifter beror dock på dem själva. Brister i deras säkerhet är inte något vi kan ta ansvar för. 

Förutom era kontaktuppgifter och faktureringsuppgifter, så finns det andra personliga uppgifter som vi kan behöva lagra. Här finns några exempel, beroende på vilka tjänster ni beställer:

Användning av personuppgifter

Vi använder endast era personuppgifter för att kunna leverera de tjänster som ni har beställt, kontakta er angående dem och fakturera er för deras utförande. 

BliStar AB sprider inte några personuppgifter i onödan till tredjepart. Vi sprider endast era personuppgifter till tredjepart om det verkligen behövs för att leverera en tjänst som ni har beställt. Behöver vi göra detta, så informerar vi er om vilka personuppgifter som behövs och vad de behövs för. Vi sprider endast era personuppgifter om ni ger oss tillstånd till det. Några exempel på tredje parter som vi kan behöva lämna era personuppgifter till är hostingföretag (det företaget som äger servern som era webbsidor ligger på) och domänregister (företag som era webbadresser köps från).

I fall era personuppgifter inte längre behövs för att leverera de tjänsterna som ni har beställt av oss, så raderar eller anonymiserar vi dem. Exempel på när detta kan ske är om ni väljer att inte längre använda våra tjänster eller om ni avslutar en sorts tjänster hos oss och istället beställer andra tjänster som inte kräver samma uppgifter.